Od 2007 roku wykonujemy także specjalistyczne usługi porządkowo-czystościowe i gospodarcze. Chcemy być dla naszych Klientów partnerem, któremu można powierzyć usługi nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością.