Chcemy być dla naszych klientów partnerem...

Black Point Group Sp. z o. o.  

KRS: 0000301465 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS,
kapitał spółki 200 000,00 ZŁ

NIP 894-27-74-970, REGON 932940894

               siedziba firmy:   53-632 Wrocław, ul. Łęczycka 12

                               tel.:   +48 515 065 012
                               fax.:  
(71) 355 00 56


adres do korespondencji:   53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57

                          e-mail:    biuro@bpgroup.pl